O institutu

Ime: Multidisciplinarni raziskovalni institut Maribor
Angl. ime: Multidisciplinary Research Institute Maribor
Sedež: Pod gozdom 4, 2103 Maribor
Matična številka: 2194163
Davčna številka: 53075765
Vpis v sodni register: 23. 5. 2006
štev. SRG: 2006/00821
štev. vloge: 1/129 16/00, pri Davčnem uradu RS, enota Maribor
TRR: 04515-0001261605
SWIFT: KBMASI2X
IBAN: SI56 0451 5000 1261 605
Direktor: Gregor Schiemann