Svetovanje za certificiranje

Svetovanje podjetjem pri pridobitvi znaka eko marjetice

Na našem institutu podjetjem svetujemo z garancijo: zagotavljamo, da bomo vlogo pripravili tako, da bo ustrezala vsem pogojem za podelitev znaka EU za okolje, eko marjetice in da bo podjetje znak za okolje dejansko prejelo.

Čas od sklenitve pogodbe o svetovanju do podelitve znaka EU za okolje (uradno ime za eko marjetico) je vedno odvisen od odzivnosti podjetja; pripraviti je treba obsežno gradivo (vse v e-obliki), kar vzame precej časa in če odzivnost podjetja ni optimalna, je trajal postopek pri enem podjetju celo dlje kot leto dni. Če pa obe strani delujeta hitro, sta bila v nekaj primerih dovolj dobra dva meseca intenzivnega dela; večinoma gre za pol leta sodelovanja od prvega obiska na terenu do podelitve certifikata.

Komu je svetovanje namenjeno?

Kateremu koli ponudniku nastanitev – ne glede na to, ali je pobudnik lastnik ali najemnik nepremičnine in ne glede na njegovo velikost. Pomembna je vsebina: ponujanje turističnih nastanitev. Za znak se torej lahko potegujejo vseh vrst hoteli (ne glede na število zvezdic), moteli, penzioni, turistične kmetije, kampi, mladinski hoteli, sobodajalci …

V procesu certificiranja preverjamo način upravljanja (managementa) z nepremičnino, ki mora biti prijazen do okolja: porabiti mora manj dobrin in energije od povprečja v stroki, povzročiti manj odpadkov in sočasno igrati vlogo vzornika za druge. Pomembno je tudi, da deluje ugodno na lokalno okolje. Nastanitve, ki ponujajo ljudem in okolju prijazne nastanitvene storitve, so torej primerne kandidatke za pridobitev eko marjetice.

Kako vam lahko institut pomaga?

Podjetje, ki nas najame, vodimo pri zbiranju obveznega dokaznega gradiva ter zanj v celoti pripravimo vlogo in jo predamo ARSO (to je ustanova, ki podeljuje eko marjetice). V celoti pripravimo tudi vse pomožne dokumente, ki jih mora podjetje predložiti ARSO in nato tudi poskrbimo za osebo, ki pride podjetja certificirati.

Cena svetovanja

Cena je odvisna od velikosti podjetja in njegovih osnovnih lastnostih: kadar gre za nastanitev, ki trži eno ali dve stanovanjski enoti (sobi ali stanovanji), izvedemo svetovanje za 2.100 EUR. Pri velikosti nad 200 sob pa npr. za 4.000 EUR. Natančnejšo razdelitev prikazujemo v tabeli:

Število sob Cena v EUR brez DDV
1 ali 2 stanovanjski enoti (sobi ali stanovanji) 2.100,00
3 do 5 enot 2.500,00
6 do 65 enot 3.000,00
66 do 200 enot 3.500,00
201 do 500 enot 4.000,00

Če želi isto podjetje certificirati dva objekta, ponudimo za svetovanje za drugi objekt 20 % popusta na veljavno tarifo. Navajamo neto cene, končnemu računu dodamo še 22 % DDV.

V ceno je vključeno svetovanje od sklenitve pogodbe do oddaje gradiva na ARSO, en obisk svetovalca v podjetju in izdelava vseh obveznih pomožnih priročnikov.

Reference – svetovali smo podjetjem:
 • Terme Snovik, Kamnik
 • Turistična kmetija Urška, Križevec/Stranice na Zreškem Pohorju
 • Kamp Koren, Kobarid
 • Hotel Astoria, Bled
 • Hotel Atrij, Zreče
 • Hotel Natura, Rogla
 • Bioterme, Mala Nedelja
 • Vila Mila, Bled
 • Turistična kmetija Marjanca, Spodnja Kostrivnica
 • Nastanitve Angelina, Rogaška Slatina
 • Hotel Maribor, Maribor
 • Hotel Mond (HIT), Šentilj
Ponudniki, ki so trenutno v postopku certificiranja
 • Hiša ob slapu, Mrzlo Polje
 • Glamping Ramšak, Maribor
 • Hotel Sava Rogaška, Rogaška Slatina