Certificiranje

Certificiranje za eko marjetico

Naš institut razen svetovanja podjetjem in priprave celotne dokumentacije na terenu certificira tudi podjetja, ki so sama ustrezno pripravila gradivo za certificiranje za eko marjetico (uradno: znak EU za okolje).

Ne glede na velikost podjetja zaračunamo stroške certificiranja v višini 500 EUR neto + potne stroške od Maribora do podjetja, ki se želi certificirati. Kadar certificiramo za istega ponudnika več objektov na isti lokaciji, nudimo za vsak naslednji objekt 20 odstotkov popusta.

Cena vključuje pregled urejenega pisnega materiala (dokazno gradivo mora biti v prilogi urejeno po posameznih merilih).

Gradivo pošljete po podpisu pogodbe, v kateri se določi tudi datum pregleda dokumentacije in certificiranja na terenu. V ceno je vključen en pregled dokumentacije – če je pomanjkljiva in jo je potrebno bistveno dopolniti, zaračunamo ob naslednjem pregledu ponovno polno ceno certificiranja. Isto velja za obisk na terenu: za vsak naslednji obisk se plača polna cena + potni stroški obiska na terenu.

Podjetje, ki se želi certificirati, predloži v oceno tudi izpolnjeni obrazec »Verification forms« (ni preveden v slovenščino), ki je dosegljiv na spletni strani Evropske komisije, kjer najdete tudi priročnik za ponudnike in opomnik, ki vam bo pri delu v pomoč.

Dodatni izdatek, ki ga morajo vsa podjetja ob podelitvi certifikata plačati, zaračuna MOP (Ministrstvo za okolje in prostor): to je upravna taksa v višini 200 EUR (za izdajo certifikata).