Eko marjetica

Znak za okolje Evropske komisije (Ecolabel flower oziroma okoljska ali eko marjetica) je privlačen instrument zagotavljanja varstva okolja. Je  prostovoljen in namenjen podjetjem, ki želijo tržiti okolju nadpovprečno prijazne proizvode in storitve. Ti morajo ustrezati visokim okoljskim standardom in izpolnjevati visoka merila glede uporabnosti.

Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost.

Znak za okolje je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že leta 1992, Slovenska podjetja pa se lahko potegujejo zanj od vstopa v EU dalje. Pridobitelja zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, za katere je pridobilo certifikat eko marjetice.